Privacy

> BULLSEYE MEDIA COMPANY

PRIVACY

DEZE WEBSITE WORDT BEHEERD DOOR BULLSEYE MEDIA COMPANY. ALLE GEGEVENS DIE U OP DEZE WEBSITE ACHTERLAAT, WORDEN DOOR ONS ZO ZORGVULDIG MOGELIJK VERWERKT. WIJ WAARBORGEN EN RESPECTEREN UW PRIVACY, ONDER ANDERE DOOR NALEVING VAN DE WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG). DIT HOUDT ONDER MEER IN DAT UW PERSOONSGEGEVENS DOOR BULLSEYE MEDIA COMPANY BESCHERMD WORDEN EN U BEPAALDE RECHTEN KUNT UITOEFENEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS.WEBSITES VAN DERDEN

DE WEBSITES BEVATTEN HYPERLINKS NAAR SITES DIE BUITEN HET DOMEIN VAN BULLSEYE MEDIA COMPANY LIGGEN. VOOR DEZE SITES KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN. BULLSEYE MEDIA COMPANY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DEZE SITES EN DE SOFTWARE DIE U DAARVAN ZOU KUNNEN DOWNLOADEN. HET IS DUS VOOR UW EIGEN RISICO, ALS U DEZE HYPERLINKS GEBRUIKT.